Dzieci

http://elblag.sds.pl/wp-content/uploads/2018/11/zdj-ERM.jpeg

Eucharystyczny Ruch Młodych
Jesteśmy początkującą grupą założoną z inicjatywy śp. księdza proboszcza Mieczysława Tylutkiego. Jest to międzynarodowa wspólnota dzieci i młodzieży, która pragnie poznawać Chrystusa ukrytego w Eucharystii.

Mamy cele i zasady według których próbujemy żyć na co dzień. W każdą trzecią niedzielę miesiąca posługujemy we mszy świętej, bo to jest „nasza msza”.   Celem ERM-u jest:
– wdrażanie dzieci do czynnego udziału we Mszy św. i innych form kultu Eucharystii
– ukazać Jezusa jako Przyjaciela
– rozbudzić w dziecku pragnienie modlitwy i nauczyć różnych jej form,
– rozwijać postawy eucharystyczne: współofiarowanie, postawę wobec Słowa Bożego,postawę jedności i miłości oraz wdzięczności
– uczyć dzieci systematycznej pracy nad sobą
– pogłębiać więź dzieci z Kościołem i zaprawiać do apostolstwa.   

Spotykamy się trzy razy w miesiącu w soboty, gdzie mamy zajęcia formacyjne, a po nich kącik radości, w którym to organizujemy zabawy bądź wyjścia. Naszym opiekunem duchowym jest ks. Stanisław Mucha SDS.   Zapraszamy wszystkie dzieci komunijne do nas, bo mało jest żołnierzy w armii Chrystusa Króla.  
Kontakt: p. Joanna Ryś- Kosińska 668 415 651